Ota yhteyttä

QUVA® FLOW
Data-analytiikka tuotannon tueksi

QUVA® FLOW on analytiikkaohjelmisto tuotannon stabilointiin.

Tehdashenkilöstölle suunnattu automatisoitu analytiikka ja helppokäyttöiset visualisoinnit yhdistettynä saumattomaan teollisuuden datalähteiden hyödyntämiseen.

Quva® Flow -analytiikkaohjelmisto lyhyesti


https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=3Vyumcgw94I

Quva® Flow - AI-driven analytics software for enabling stable production

Tehtaat keräävät suuria määriä dataa useissa eri muodoissa ja sitä säilytetään usein toisistaan erillisissä siiloissa. Usein data on myös alihyödynnettyä; erityisesti tuotannosta kertyvä prosessidata. Tehtailla käytössä olevat ohjelmistoratkaisut eivät usein pysty tuottamaan oikeaa tietoa oikea-aikaisesti sitä tarvitseville henkilöille. Tämä on merkittävä tekijä tehtailla tyypillisesti ilmeneviin ongelmiin kuten laatureklamaatioihin, hukkaan, hitaaseen vianselvitykseen ja korkeaan tuotantoprosessin variaatioon. Nämä kaikki lisäävät tehtaan kustannuksia ja vaarantavat myös asiakassuhteita.

Quva® Flow analytiikkaohjelmisto keskittyy tällaisten ongelmien ratkaisemiseen ja auttaa tehtaita hyödyntämään niihin kertyvää dataa automaattisemmin johtaen samalla stabiilimpaan tuotantoon. Käytännössä Quva® Flow koostuu kolmesta tasosta, jotka muodostavat saumattoman informaatiovirran tuotannon raakadatasta aina tehdashenkilöstön päätöksentekoa tukevaksi merkitykselliseksi tiedoksi. Tasot ovat saumaton tehdasdatan integraatio, tekoälyä hyödyntävä analytiikkamoottori ja helppokäyttöiset visualisoinnit.

Kuinka Quva® Flow on erilainen?


Tänä päivänä kaikki yritykset puhuvat teollisen internetin ratkaisuista ja kuinka juuri heidän tuotteensa on varustettu tekoälyllä. Avaintekijät, joilla Quva® Flow erottuu markkinoilla edukseen ovat:

 

Pääomalle tuottoa hukan/laatureklamaatioiden vähentymisestä (jopa 20% asti) yhdistettynä mataliin käyttökustannuksiin.

Tehdasympäristöissä validoidut datamallit prosessiteollisuuden tuotantoon ja etenkin paperin ja kartongin valmistukseen.

 

Kokonaisvaltainen ratkaisu useille eri tehtaan rooleille kuten operaattoreille, insinööreille ja päällikkötasolle.

 

Nopea implementointi tehtaalla 
kestäen tyypillisesti alle kaksi kuukautta.

Kattavat dataintegraatiot


Quva® Flow on kehitetty erityisesti prosessiteollisuuden tuotantoon soveltuvaksi. Tästä johtuen siitä löytyy valmiiksi useita rajapintoja teollisuuden datalähteisiin integroitumiseksi. Useimmiten käyttämämme tehtaan datalähteet on listattu alla. Mikäli et löydä jotain datalähdettä listasta niin ole huoleti, sillä emme ole vielä kohdanneet sellaista datalähdettä, johon emme olisi pystyneet integroitumaan.

 

Honeywell PHD ABB RTDB Osisoft PI
Valmet DNA Tieto TIPS SAP

Käytä tekoälyä hyödyntävää analytiikkamoottoria saadaksesi kilpailuetua


Jos haluat ohjata liiketoimintaasi faktaperusteisesti, niin silloin haluat pistää datasi töihin. Quva® Flow’n analytiikkamoottori on räätälöity jalostamaan automaattisesti merkityksellistä tietoa päätöksenteon tueksi monimutkaisissa, dataa keräävissä ympäristöissä. Analytiikka-algoritmimme on optimoitu prosessiteollisuudelle tyypilliselle aikasarjadatalle. Tekoälyä hyödyntävä analytiikkamoottori on helposti konfiguroitavissa ja koostuu monista menetelmistä reaaliaikaisesta SPC-laskennasta aina koneoppimiseen ja syviin neuroverkkoihin asti. Voit olla varma, että saat vastaukset organisaatiosi informaatiotarpeisiin.

Käyttäjäystävälliset visualisoinnit eri rooleille


Maailmanluokan data-analytiikka kantaa jo pitkälle, mutta tarvitaan myös jotain muuta, jotta saavutat tavoitteesi. Jatkuvasti pyörivän analytiikkamoottorin päällä Quva® Flow tuo tehtaan henkilöstölle visuaalista tietoa prosessin poikkeamista mahdollistaen ongelmakohtien läpivalaisun. Skaalautuvuutensa ja konfiguroitavuutensa ansiosta se soveltuu monenlaisiin käyttötarpeisiin aina reaaliaikaisesta prosessin poikkeamien tunnistamisesta koneoppimisavusteiseen vianselvitykseen ja interaktiiviseen tehtaan tunnuslukuihin porautumiseen. Perinteisemmistä työkaluista poiketen Quva® Flow tarjoaa eri näkymät eri rooleille tehtaalla, sillä yhdelle roolille hyödyllinen informaatio saattaa olla toiselle roolille hyödytöntä. Tyypillisimmät Quva® Flow’n käyttäjäroolit ovat operaattori, insinööri ja tuotannosta tai laadusta vastaava päällikkötaso.

Quva® Flow’n avaintoiminnallisuudet


Alarms View

Prosessi-, laatu- ja tuotedataan liittyvistä merkittävistä poikkeamista hälyttäminen helppokäyttöisessä visuaalisessa koostenäkymässä.

Discovery View

Koneoppimisavusteisen vianselvityksen avulla typistät ongelmanratkaisuun kuluvan ajan päivien työstä muutamaan datalähtöiseen klikkaukseen.

Capability View

Interaktiivinen työkalu tehtaan avaintunnuslukujen, kuten päivittäisen hukan määrän seurantaan ja nopeaan porautumiseen tehdaslattiatason poikkeamiin, jotka saattavat selittää tunnuslukujen käyttäytymistä.

 

Analysis & Reporting

Helppokäyttöinen työkalu nopeaan informatiivisten graafien tekemiseen valikoiduista muuttujista riippumatta datan lähteestä (esim. prosessi-, laatu- ja muu data).

 

Prediction View

Koneoppimisen avulla luodut soft sensorit ennustamaan esimerkiksi lopputuotteen laatua prosessidatan pohjalta reaaliaikaisesti.

 

Monitoring View

Helppokäyttöiset tuote-/lajispesifit tekoälyä hyödyntävät visuaaliset mittarit ja hälytykset auttamaan operaattoreita tekemään haluttua laatua proaktiivisesti.

 

Logbook

Työkalu tehdashenkilöstön hiljaisen tiedon ja mittausdatan analytiikkatulosten yhdistämiseen eheäksi kokonaisuudeksi päätöksenteon tueksi.

 

OTA YHTEYTTÄ


Quva Oy

Y-tunnus: 2348506-3

Osoite: Sumeliuksenkatu 18 B
33100 Tampere

Verkkolaskuosoite: 003723485063

Myynti

Olli Pasanen
+358 50 5279 952 
olli.pasanen(at)quva.fi

Other contacts:
firstname.lastname(at)quva.fi

Tilaa demo/yhteydenotto

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN

Tilaa uutiskirje