Kontakta oss

QUVA® FLOW

Analysprogramvara för en mer stabil produktion

Lättanvända automatiska analyser och visualiseringar för fabrikspersonalen med smidig integrering av fabrikens datakällor

Quva® Flow i korthet


https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=3Vyumcgw94I

Fabriker samlar in oerhörda mängder av data av olika typer. Dessa data lagras ofta i olika databaser, informationssilor. De är även underutnyttjade, särskilt processdata från tillverkning. Programvaruverktyg som oftast används på fabriker kan inte tillhandahålla rätt information i rätt format vid rätt tidpunkt till rätt personer. Detta leder till olika symtom såsom kvalitetsreklamationer, svinn, långsam felsökning och ökade kostnader genom ökad variation i processen.

Analysprogramvaran Quva® Flow är särskilt utarbetad för att lösa dessa problem och hjälpa fabriker att utnyttja deras egna data på ett maximalt automatiserat sätt vilket resulterar i mer stabil produktion. I praktiken består Quva® Flow av tre olika skikt som bildar ett smidigt informationsflöde från rådata till brukbar information som fungerar som underlag för beslutsfattande. Dessa skikt är smidig integrering av fabriksdata, en AI-assisterad analysmotor och lättanvänd visualisering.

Hur är Quva® Flow annorlunda?


Idag talar alla företag om lösningar för industri 4.0 och betydelsen av AI för deras produkter.

De viktigaste särdragen som får Quva® Flow att synas på marknaden är följande:

 

Hög ROI genom betydligt minskade reklamationer och minskat svinn (upp till 20 %) kombinerad med rimlig prissättning

Beprövade avancerade analys- och datamodeller för processindustrin, särskilt pappers- och papptillverkning

En holistisk lösning för olika roller inom fabriken såsom operatör, tekniker och chef

Snabb implementering på fabriken,  
normalt på mindre än 2 månader

Allsidig dataintegrering


Quva® Flow är särskilt utarbetad för miljöer inom processtillverkning. Därför har flera olika datakällor redan byggts in i programvaran. Oroa dig inte om ditt system saknas – hittills har vi aldrig träffat på någon datakälla eller något system som inte går att integrera. De vanligaste integrerade datasystemen inkluderar:

 

Honeywell PHD ABB RTDB Osisoft PI
Valmet DNA Tieto TIPS SAP

Använd den inbyggda AI-assisterade dataanalysmotorn för att få en konkurrensfördel


Om du vill styra ditt företag med utgångspunkt i aktuella fakta så vill du säkert att dina data ska fungera till din fördel. Analysmotorn av Quva® Flow är skräddarsydd för automatisk förädling av viktig information som stöd för beslutsfattande i komplexa situationer med stora datavolymer. Våra analysalgoritmer är optimerade för tidsseriedata som är vanliga inom processindustrin. Den AI-assisterade analysmotorn är särskilt konfigurerbar och inkluderar ett urval olika metoder från statistisk processtyrning i realtid till maskininlärning och djupa neurala nätverk. Du kan vara säker på att din organisations informationsbehov blir tillfredsställda.

Lättanvända visualiseringar för olika roller


Analys i världsklass ger dig en hel del men det krävs något mer för att du ska kunna nå dina mål. Förutom den kontinuerliga analysmotorn ger Quva® Flow fabrikspersonalen visuell information om processavvikelser i realtid vilket möjliggör dem att lösa problem mer på djupet. Tack vare dess skalbarhet och konfigurerbarhet är den lämplig för olika ändamål från identifiering av problem i realtid på fabriksgolvet till AI-assisterad felsökning och ”drill-downs” av nyckeltal på fabriksnivå. Till skillnad från traditionella verktyg har Quva® Flow olika vyer för olika roller inom fabriken, från operatörer till tekniker och chefer, eftersom information som är praktisk för en roll kan vara meningslös för andra.

De viktigaste funktionerna av Quva® Flow


Larmvy

Översiktlig viktig avvikelseinformation från alla process- och kvalitetsdata för produkter (t ex rullar, partier) i ett lättanvänt visuellt format.

Inlärningsvy

Användarassisterad maskininlärning för felsökning med ett par klick i stället för flera dagars arbete.

Kapacitetsvy

Ett interaktivt verktyg för identifiering och övervakning av nyckeltal på fabriksnivå från dagligt svinn och ”drill-down” till avvikelser på fabriksgolvet som kan förklara problem på högre nivåer.

Analys och rapportering

Ett enkelt verktyg som snabbt skapar informativa diagram av valda variabler från alla produktionsdata oavsett källa (t ex process, kvalitet och andra data).

 

Prognosvy

Avancerad maskininlärning för att skapa en ”soft sensor” för produktionen och t ex prognosticera mätvärden för slutkvalitet på basis av processdata i realtid.

 

Övervakningsvy

Lättanvända produktspecifika visuella indikatorer som bygger på artificiell intelligens och larm för att hjälpa operatörerna att proaktivt arbeta mot den önskade kvaliteten.

Logg

En innovativ funktion avsedd för att kombinera branschkunskaper med en automatiserad dataanalys av givardata och mätvärden.

KONTAKTA OSS


Quva Oy

FO-nummer: 2348506-3

Adress: Hämeenkatu 20 A
33200 Tampere, Finland

EDI-kod: 003723485063

Försäljning

Olli Pasanen
+358 50 5279 952 
olli.pasanen(at)quva.fi

Övriga kontakter:
förnamn.efternamn(at)quva.fi

Prenumerera  demo eller kontakta oss

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN

Prenumerera på nyhetsbrev

script" src="/cached/scripts190708104814.js">