Kontakta oss

QUVA® FLOW

Det skalbara anteciperande larmsystemet Quva® Flow finns att få smidigt och kostnadseffektivt och det höjer ditt företags produktivitet.

Känner du igen ditt nuläge vad gäller utnyttjandet av data?

Vanligtvis samlas hos våra kunder massor med data i olika former och de behandlas ofta med silomentalitet och många olika redskap samt kombinationer av dessa. Typiska symptom på en sådan miljöär bland annat kvalitetsproblem, lågt kapacitetsutnyttjande, utmaningar för arbetarskyddet, långsam felsökning och stigande kostnader. De dagliga problemen och utmaningarna varierar, men ofta är den gemensamma faktorn bristfällig eller för sent inkommen information som underlag för beslutsfattandet.

 

Quva® Flow lyfter utnyttjandet av data som underlag för din affärsverksamhet till en helt ny nivå.  

Med hjälp av det smidiga anteciperande larmsystemet Quva® Flow som utnyttjar industriella big data får våra kunder av sina data förädlad korrekt information i rätt form åt de rätta personerna i realtid. Vi erbjuder inte något generiskt redskap eller någon plattform utan vi konfigurerar vår tjänst så att den uppfyller kundens konkreta behov. Quva® Flow:s för tidsseriedata optimerade realtidsdataanalytik möjliggör antecipering av verksamheten genom att slå larm om problem till och med innan det har uppstått ekonomisk skada. Med en bättre och uppdaterad helhetsbild av data i din process har du möjlighet att maximera produktiviteten.

Använd dataanalytik för att vinna konkurrensfördel


Om du vill leda ditt företag på basis av uppdaterade fakta, då vill du definitivt få dina data att arbeta för dig. Quva® Flow:s analytikmotor är skräddarsydd för att automatiskt raffinera meningsfull information för beslutsunderlag i komplicerade miljöer med stora datavolymer. Vara analytikalgoritmer är optimerade för tidsseriedata, som det är gott om i process- och diskrettillverkningens värld. Analytikmotorn är i hög grad konfigurerbar och inbegriper en mångfald tekniker från statistisk processkontroll i realtid till maskininlärning och djupa neurala nätverk. Du kan vara säker på att din organisations informationsbehov blir uppfyllda.

Effektiva visualiseringar


Med hjälp av larmsystemet Quva® Flow får användarna i realtid visuell information om anomalier i processen och kan om de så önskar fördjupa sig mer i problempunkterna. Tack vare skalbarheten och konfigureringsmöjligheten lämpar det sig för mångahanda användningsbehov från antecipering av kvalitén på olika produkter till processhantering och kontroll som sträcker sig över fabriksnivån.

Fördelar med Quva® Flow


Visuellt stöd för beslutsfattandet
Data och prognoser raffinerade i visuell form, vilket är till hjälp för att fatta bättre beslut.

Smarta larm
Med hjälp av allokerade produktspecifika larm riktas expertens blick på viktiga anomalier vid rätt tidpunkt.

Prognosförmåga
Utnyttjande av realtids och anteciperande big data -analytik hjälper att övergå från att reagera till proaktiv verksamhet.  

Realtid
Tjänstens analytik fungerar både som satsvis bearbetning och i realtid med förädling av signifikant information samt pejling av den på data från tillverkningshistorien.

Automatisering
Minimering av mängden manuella ingripanden ökar nyttan av det mänskliga arbetet.

Skalbarhet
Tjänsten möjliggör utnyttjande av stora datamängder på såväl linje-, fabriks- som företagsnivå.

Säkerhet
Vår tjänst stöder datakryptering och kan utnyttja både lokal och molndatalagring.

Från underförstådd till organisationsvetskap
Integrering av de anställdas tysta kunskap som en del av lösningen och tjänsten.

Så här lätt start med att utnyttja data


Testa Quva® Flow anteciperande larmsystem med hjälp av en LEAN pilot, där lösningen ställs upp på en månad i din miljö och du kan testa det i två månader som stöd för din egen verksamhet. Under pilottiden kan du konstatera de fördelar Quva® Flow möjliggör i din egen miljö, varefter du kan besluta om du önskar fortsätta att använda tjänsten på rutin som stöd för produktionen. Tjänsten kan också enkelt och kostnadseffektivt skalas alltefter behoven.

 

KONTAKTA OSS


Quva Oy

FO-nummer: 2348506-3

Adress: Sumeliuksenkatu 18 B
33100 Tampere, Finland

EDI-kod: 003723485063

Försäljning

Emil Ackerman
+358 45 2086 816
emil.ackerman(at)quva.fi

Övriga kontakter:
förnamn.efternamn(at)quva.fi

Prenumerera  demo eller kontakta oss

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN

Prenumerera på nyhetsbrev