Kontakta oss

Specialpapper och nonwoven-material

Specialpapper och nonwoven-material ska oftast uppfylla särskilt höga krav på funktionskvalitet.

Specialpapper och nonwoven-material


Specialpapper och nonwoven-material ska oftast uppfylla särskilt höga krav på funktionskvalitet. Dessa produkter används för mycket olika ändamål, t ex som underlag vid industriella tillverkningsprocesser, för tryckning, inom hygien och vård samt för skydd av värdefulla föremål, industriprodukter eller livsmedel. Fabriker för specialpapper och nonwoven-material har som regel omfattande urval av olika produkter och kvaliteter jämfört med processtillverkning i allmänhet vilket gör det svårare att alltid göra saker rätt första gången. Och karaktären av värdekedjan som ofta ger slutprodukter med mycket högt mervärde kan medföra att kostnader orsakade av kvalitetsreklamationer blir oproportionerligt höga i förhållande till den reella kostnaden av en rulle som säljs till kunden, för att inte tala om affärsrisker på grund av missnöjda viktiga kunder. Det är uppenbart att fabriker som tillverkar specialpapper eller nonwoven-material behöver ta och skärpa sig när det gäller att säkra hög kvalitet för deras krävande kundbas.

Case video


https://www.youtube.com/watch?v=q4Q2Oh_7hWU&feature=youtu.bev=3Vyumcgw94I&feature=youtu.be

KONTAKTA OSS


Quva Oy

FO-nummer: 2348506-3

Adress: Hämeenkatu 20 A
33200 Tampere, Finland

EDI-kod: 003723485063

Försäljning

Olli Pasanen
+358 50 5279 952 
olli.pasanen(at)quva.fi

Övriga kontakter:
förnamn.efternamn(at)quva.fi

Prenumerera  demo eller kontakta oss

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN

Prenumerera på nyhetsbrev