Kontakta oss

Övrig processtillverkning

Oavsett om du tillverkar ståltråd, plastfolie i rullar eller något annat med en storskalig industriell process så är du säkert intresserad av att din tillverkningsprocess ska kunna fungera med en hög total effektivitet av utrustningen (OEE).

Övrig processtillverkning


Oavsett om du tillverkar ståltråd, plastfolie i rullar eller något annat med en storskalig industriell process så är du säkert intresserad av att din tillverkningsprocess ska kunna fungera med en hög total effektivitet av utrustningen (OEE). En typisk utmaning är att tillverkning med hög kvalitet på en hög utnyttjandenivå av maskiner beror på många olika faktorer. Lyckligt nog har processindustrin i allmänhet en lång erfarenhet av datainsamling från processerna vilket kommer till större nytta än någonsin nu när den fjärde industriella tidsåldern är här. Nackdelen är att dagens befintliga verktyg gör det svårt eller till och med omöjligt att fatta beslut i tid medan stora mängder av data finns tillgängliga.

Animering


https://www.youtube.com/watch?v=3Vyumcgw94I&feature=youtu.be

KONTAKTA OSS


Quva Oy

FO-nummer: 2348506-3

Adress: Hämeenkatu 20 A
33200 Tampere, Finland

EDI-kod: 003723485063

Försäljning

Olli Pasanen
+358 50 5279 952 
olli.pasanen(at)quva.fi

Övriga kontakter:
förnamn.efternamn(at)quva.fi

Prenumerera  demo eller kontakta oss

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN

Prenumerera på nyhetsbrev