Contact us

Sukellus Data Scientistien mielenmaisemaan (in Finnish)

15.09.2016| Article

Yhdistävänä tekijänä TTY

Antti Lehmussola, Jyrki Selinummi, Pekka Ruusuvuori, Niko Mikkilä, Tapio Manninen ja Timo Erkkilä muodostavat yhdessä Quvan teknisten työntekijöiden ydinryhmän. Kasassa on melkein seitsemän veljestä: vain yksi puuttuu (Juho Vihonen täydensi seitsikon tekstin kirjoittamisen jälkeen). Ei nimittäin olisi kovinkaan suuri erhe nimittää heitä seitsemäksi veljekseksi, sillä he ovat taustoiltaan äimistyttävän homogeeninen ryhmä. Nikoa lukuun ottamatta he kaikki ovat opiskelleet Tampereen teknillisessä yliopistossa (lyhyemmin TTY) ja vieläpä samaa pääainetta, signaalinkäsittelyä. Pääaineen ohessa on opiskeltu muun muassa tilastotiedettä, fysiikkaa, matematiikkaa ja ohjelmistotekniikkaa, ja heistä suurin osa on myös väitellyt tohtoriksi. Niko taasen on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa, jonne hän päätyi Otaniemen sijasta Linus Torvaldsin innoittamana. Jotain yhteistä heillä kaikilla kuitenkin on: kipinä koodaamiseen on syttynyt jo ala-asteikäisenä.

”Ensimmäiset tekstiseikkailupelit koodailin Spectravideolla ala-asteen alussa, joten tietotekniikka oli itsestäänselvä valinta”, kommentoi Jyrki.

Automaattisesta kuva-analyysin palveluntarjoasta teollisuuden big data-analytiikan tarjoajaksi

Quvan Internet-sivuilla Quvan kerrotaan olevan teollisen big datan integrointi- ja analytiikkayritys. Mutta miten tähän on tultu?

”Firman perustaminen oli haaveenani jo vuosia, ensimmäisiä markkinatutkimuksia tuli teetettyä jo opiskelujen alkuvaiheessa, mutta ideat eivät silloin vielä kantaneet perustamiseen asti. Opiskelujen jälkeen aika oli kypsempi, ja Quva perustettiin automaattisen kuva-analyysin palveluntarjoajaksi biologeille / yliopistoille. Fokus on sittemmin muuttunut kovin paljon”, kertoo Jyrki.

Nykyään Quvan palvelut siis kohdistuvat prosessiteollisuuteen, laitevalmistukseen ja terveydenhuoltoon automaattisen kuva-analyysin sijasta.

”Quvan menetelmillä voidaan esimerkiksi ennustaa laitevikaantumisia ennen kuin ne tapahtuvat, tai ennustaa laatupoikkeamia suoraan prosessimittauksia analysoimalla. Näillä menetelmillä voidaan tehostaa merkittävästi teollisuuden tuotantoprosesseja”, Timo kuvailee.

Asiakkaan hyöty kirkkaana mielessä

Tapio kertoo vastaavansa analytiikan ja uusimpien koneoppimismallien hyödyntämisestä erilaisissa asiakasongelmissa. Hän toimii asiakasrajapinnassa pohtien yhdessä asiakkaan kanssa, miten modernit big data -menetelmät saadaan valjastettua käyttöön juuri heidän ympäristössään.

”On helppo uppoutua omiin visioihinsa. Asiakas on kuitenkin se, jonka ongelmia Quva ratkaisee, ja joka päättää, mikä idea on oikeasti hyvä ja mikä ei kanna”, Tapio tähdentää.

Jyrki on Tapion kanssa samaa mieltä. Hänen mukaansa käytännönläheisyys on erittäin tärkeää, sillä vaikka saakin ja pitääkin olla visionääri, täytyy muistaa, että Quva tekee projekteja juuri asiakkaille. Ja asiakkaat arvostavat käytettävää ja toimivaa loppuratkaisua.

Jyrki jatkaa ja kertoo johtavansa projektitoimintaa kokonaisuutena. Hän vastaa siitä, että projektit valmistuvat ajallaan ja tulokset ovat hyviä.

”Validoimattomat tulokset ovat yhtä tyhjän kanssa”, tuhahtaa Tapio.

Jokaisen tulee olla timantti

Quva on perustettu vuonna 2010 ja tällä hetkellä työntekijöitä on kymmenen. Mitä työntekijöiltä vaaditaan tällaisessa yrityksessä?

”Quvan kaltaisessa pienessä yrityksessä ihmisiltä vaaditaan ketteryyttä ja joukkuehenkeä. Jokaisen yksilön tulee olla timantti omalla osa-aluellaan. Teknologisella aallonharjalla pysymiseksi jokaiselta vaaditaan innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta”, vastaa Tapio.

”Jotta voisi työskennellä ohjelmoijana tai ylläpitäjänä, olisi hyvä hallita yrityksessä ennestään käytettyjä kieliä ja teknologioita. Meillä niitä ovat Python, JavaScript (React ja Node.js), Scala (Spark), NoSQL-tietokannat, Docker, Linux. Muukin osaaminen voi toki olla tervetullutta, jos se sopii yrityksen fokukseen. Lisäksi on oltava omatoiminen, joustava, muuntautumiskykyinen ja kiinnostunut uusista asioista”, kuvaa Niko.

Niko myös kertoo vastaavansa dataintegraatiosta, mikä siis tarkoittaa sitä, että hän ohjelmoi rajapintoja erilaisiin datalähteisiin ja tiedostomuotoihin. Lisäksi Niko suunnittelee ja automatisoi kehitettävien ohjelmistokomponenttien asennuksia testi- ja tuotantokäyttöön.

Pekka puolestaan toimii Quvassa projektipäällikkönä ja on mukana tutkimusprojekteissa. Hänen mukaansa Quvan työntekijän tulee olla kokovartaloanalyytikko. Kokovartaloanalyytikolla hän kuvaa ihmistä, joka on ennakkoluuloton toimeen tarttuja ja uuden opettelija. Ei liene sattumaa, että kokovartaloanalyytikkous on myös yksi Quvan arvoista.

Halu kehittää itseä keskiössä

Halu itsensä kehittämiseen nousee esille monessa kohtaa.

”Ei riitä, että osaa yhden asian hyvin, vaan pitää osata useampi asia vähintään tyydyttävästi,” Timo toteaa ja jatkaa, että haluaisi loppuvuoden aikana päästä sisälle paremmin käyttöliittymäkehitykseen. Samalla hän mainitsee, että tuotekehitystä tehostavien prosessien omaksumisessa on vielä työsarkaa.

”Tekoälyn ja big data -teknologioiden saralla kaikki kehittyy juuri tällä hetkellä huikeaa vauhtia. Toivon pystyväni pysymään mukana tässä kehityksessä,” Antti summaa.

Vapaa-aika perheen parissa

Quvalla työskennellessä työaika on yleisesti ottaen joustava. Ei ole pakko istua toimistossa kello kahdeksasta ilta neljään, vaan töiden tekeminen etänäkin on mahdollista. Jotta projektit tulevat tehdyiksi ajallaan, täytyy kyetä aikatauluttamaan omaa tekemistä.

”Aikatauluja on helppo luoda, mutta niissä on vaikeaa pysyä. Aikatauluttaminen on haasteellista, koska teemme töitä alueella, jossa jo ongelman määrittely ja rajaus ovat usein haasteellisia,” Timo sanoo.

Anttikin kertoo, että monipuoliset työtehtävät ja joskus jopa mahdottomaksi osoittautuvat asiakasongelmat luovat ajoittain haasteita aikatauluttamiselle.

Vaikka työ on tärkeää ja mielenkiintoista, on työstä myös palauduttava. Jokainen tietää, minkälainen henkilö tulee mieleen koodarista, mutta Quvan tekniset työntekijät ovat kaukana stereotypisestä mielikuvasta. Liikunnalla tuntuu olevan suuri rooli lähes jokaisen quvalaisen vapaa-aikana, ja Quvalla on esimerkiksi oma liikuntavuoro joka toinen viikko läheisellä liikuntakeskuksella.

Lisäksi perinteisestä koodarimielikuvasta poiketen useampi quvalainen on perheellinen. Pekka  mainitsee, että vapaa-ajasta aikaa menee lasten kanssa olemisen  lisäksi lasten harrastuksiin.

”Vapaa-aikaani hallitsevat lapset, töissä meno on keskimäärin vähemmän lapsellista,” Jyrki naurahtaa.


See more blogposts

Katriina Koivusalo

Junior Data Scientist, Quva Oy

CONTACT US


Quva Oy

Business ID: 2348506-3

Address: Hämeenkatu 20 A
33200 Tampere, Finland

Electronic invoice address: 003723485063

Sales

Olli Pasanen
+358 50 5279 952 
olli.pasanen(at)quva.fi

Other contacts:
firstname.lastname(at)quva.fi

Order demo and other inquiries

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN

Subscribe to newsletter